informační portál sdružení Naše Sázava z.s.

O nás

Spolek Naše Sázava z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu členů, kterým je péče o rozvoj obce Sázava u Žďáru nad Sázavou, se zaměřením na vytvoření občanské společnosti v obci, která se stane aktivním hybatelem společenských procesů uvnitř obce. Spolek se dále zaměří na popularizaci obce vně, prostřednictvím elektronických i klasických médií. Prostřednictvím vlastního webu www.nasesazava.cz bude informovat nejen své členy a příznivce o dění v obci. V neposlední řadě bude spolek organizátorem kulturního, sportovního a společenského vyžití občanů obce Sázava.

Sázava nostalgická

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás oslovili, jako budoucí přispivatele do této rubriky.

Cílem rubriky je shromáždit co nejvíce historických fotografií z obce Sázava napříč stoletími,  a to budov, o významných osobností, které jsou se Sázavou spojeny..

Postupně budeme zveřejňovat fotografie obce, tak, jak v ní žijeme a rádi od Vás získáme historické fotografie stejných částí Sázavy z let minulých i vzdáleně minulých.

Cílem bude vytvořit podklady pro budoucí publikaci, kterou bychom rádi nakonec vydali. Obrázky rádi doplníme vzpomínkami pamětníků, kteří budou mít možnost ke každé zveřejněné fotografii přidat svůj komentář.

Fotografie i příspěvky od občanů budeme zveřejňovat i facebookové stránce Naše Sázava. Očekáváme, že FB stránka stane otevřenou komunikační dálnicí, která bude spojovat jednotlivé občany, rodáky i ty, co zde již nebydlí……..

Home

Mailové spojení: postmaster@nasesazava.cz